Góc Nhìn Của Tôi
Cô gái xuyên vào câu chuyện tráo đổi thân phận.Bắt đầu trả thù cho gia đình mình thông qua người đứng đầu Quý gia tưởng chừng nho nhã, hiền lành như không phải vậy. Anh từng lâu đã khiến cô phải dựa dẫm vào mình mà tiến lên đi đến bên cạnh anh.

Nhận xét về Góc Nhìn Của Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ