Em Là Bí Mật Của Anh
Năm 16 tuổi ấn tượng của Lạc Hạ về Phó Kỷ Hiên lúc mới quen là một thiếu niên đào hoa, không thích học hành, chỉ thích cùng nhóm bạn lêu lỏng.


Năm 17 tuổi khi mới quen Lạc Hạ, Phó Kỷ Hiên rất xem nhẹ người này, cảm thấy cô thật mờ nhạt, chẳng thú vị. Nhưng chính anh không ngờ người mình từng cho là mờ nhạt lại khắc sâu trong lòng anh.

Nhận xét về Em Là Bí Mật Của Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ