Duyên Số

Kiệt và Nhi là đôi bạn thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã thân thiết với nhau nên chỉ còn chờ hai người đủ lớn sẽ kết hôn. Nhưng do những vấn đề của gia đình Kiệt nên mối lương duyên này đành bị đứt đoạn.

Nhận xét về Duyên Số

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ