Độc Chiếm. Chị Là Của Tôi
Năm đó ông ta đưa cô nhóc 6 tuổi mồ côi từ trong khu ổ chuột trở về dinh thự Trần gia, ngoài mặt danh nghĩa nhận con bé đấy làm con nuôi trắng ra cũng chỉ để phục vụ cho kế hoạch trả thù của lão. 
Cũng chỉ có chị là thật lòng đối đãi với Trường Minh tôi. Bây giờ đến lượt tôi chăm sóc bảo vệ chị. Trần Minh Nguyệt!
(Nội chiếm gia tộc.)
Lưu Trường Minh♡Trần Minh Nguyệt.

Nhận xét về Độc Chiếm. Chị Là Của Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ