Chương 87: Công khai mối quan hệ

Chiếm Lấy Em Một Ngọn Cỏ Xinh 1102 từ 22:11 18/09/2023

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

Ai đã đọc Phi Vụ (truyện về Cố Tư Thành) thì chắc cũng biết về việc anh trai Cố Nhiên đã luôn nhờ đến sự giúp đỡ của Lăng Dĩ Thần trong cuộc tìm kiếm ra sự thật về cái chết của cha mẹ Cố Nhiên. Nhưng cả Cố Tư Thành và Lăng Dĩ Thần đều giấu Cố Nhiên không cho cô biết để tránh cô nhớ lại nỗi đau còn vướng nhiều uẩn khúc đó.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chiếm Lấy Em

Số ký tự: 0