Cao Tổng Muốn Cô Mỗi Ngày

Cao tổng, người đàn ông đào hoa coi phụ nữ như rác đó, không ngờ có ngày lại phát điên vì một cô gái!

"Tôi cướp đi lần đầu của em, em cướp đi trái tim của tôi... cũng là lần đầu đấy.""Không sao, gu tôi so với người bình thường có hơi mặn một chút."

"Trở thành người phụ nữ của tôi, làm gì em cũng không cần lo nghĩ."

"Mãi mãi cả đời này, em chỉ có thể chịu trách nhiệm với tôi!"


Cô chịu thua! Cô rung động mất rồi!


Nhận xét về Cao Tổng Muốn Cô Mỗi Ngày

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ