Anh Anh Bình An

Kiều Minh Anh 17 tuổi, đánh nhau, chơi bời, uống rượu không ngán cái gì. 

Một cô gái như vậy, thế mà lại yêu đương với Phạm Bình An - một nam sinh ba tốt: tính cách tốt, thành tích tốt, ngoại hình tốt. 


Nhận xét về Anh Anh Bình An

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ